ARTS MARCIALS PER LA PAU

 

Les arts marcials han esdevingut un dels projectes més importants de la ONG, éssent una de les activitats amb major afluència de persones usuàries. Cada dia hi participa molta gent i tots els professors encarregats de dur a terme l’activitat són refugiats de Lesbos, que disposen d’una enorme experiència en el camp. Els esports de contacte són molt importants als països d’origen de molts dels usuaris, pràcticament tots en practicaven abans d’arribar a Europa. Aquest fet permet que reprenguin una activitat que desenvolupaven en la seva rutina prèvia a la seva fugida per la supervivència.

YSFR entén que recuperar aquelles activitats amb les que se senten en comoditat ajuda a que no percebin tot a la illa com un entorn hostil, i practiquin esports que els hi agraden i que per a ells representen una forma de consagració de l'ànima i el cos des de la sobrietat i l’autocontrol. Aquesta activitat es tradueix en una gran quantitat de beneficis tant a nivell físic com psíquic: els ajuda a canalitzar l’energia, la ira i la tensió acumulada; motiven a la disciplina i la gestió emocional; i sobretot és una manera que troben de calmar-se i trobar pau des del respecte pels companys i els entrenadors.

Algunes arts marcials que fem són Kickboxing, Taekwondo and Muay Thai.