TEMPS COMPARTIT

els nostres projectes

Com el dia és llarg, entre la pràctica dels diferents esports, queden algunes hores lliures que no volem desaprofitar i que dediquem a compartir temps de qualitat amb els refugiats. Per exemple, volem implementar sessions d’intercanvi cultural que els hi poden ser de profit si s’acaben instalant a un país europeu. També de manera informal impartim classes de diferents matèries; anglès, geografia, matemàtiques, etc.

En un àmbit més lúdic gaudim compartint amb ells jocs de taula, excursions de cap de setmana i deliciosos àpats.

Aquest temps compartit amb persones de diferents cultures i procedències és enriquidor per a tots i facilita la sociabilització i integració.